UL Håndbogen:

Siden er opdateret 26.01.17

​UL-håndbogen skal betragtes - og bruges - som et vigtigt værktøj og opslagsværk, i forbindelse med UL-flyvning. Vi har sikret, at den er tilgængelig for medlemmerne ved at medtage den på DULFUs hjemmeside, og vi bestræber os på, at den her til enhver tid er ajourført.


Da UL-Håndbogen er tilgængelig for alle medlemmer via hjemmesiden, skal medlemmer ikke nødvendigvis have adgang til Håndbogen i papirform.​

Diverse dokumenter: Se nederst på siden.


Dispensationer fra og tilføjelser o.a. til UL Håndbogen:

AIC B 07/17. Dispensation fra visse dele af BL 9-06.

Dansk Ultraletflyver Union (DULFU) har udtrykt ønske om at man, i

forbindelse med opnåelse af UL-certifikat, kan opfylde krav om teoretisk

uddannelse på andre betingelser end at gennemgå den teoretiske

uddannelse og eksamination til PPL(A).

AIC B 09/12 af 22.maj 2012: Mulighed for dispensation for krav i BL9-6 til minimum nyttelast på visse ultralette fartøjer. Se også siden Dispensation


AIC B 37/12: Generel dispensation fra forbud mod overflyvning af tæt bebyggede områder med visse luftfartøjer.

AIC B 22/15. Dispensation fra BL 9-6 Ultralette Flyvemaskiner, samt BL 9-12 Ultralette Gyroplaner pkt. 8.2 FLYVESIGTBARHED, gældende fra 1.8.2015.

Flyvning må foregå i sigtbarhed i henhold til BL 7-1 skema 5-1 (Forordning 932/2012 PART SERA) i luftrum G med sigtbarheder lavere end 5 km.
Dvs. 3 km/140 kts klar af skyer og med jordsigt, eller for luftfartøjer etableret i trafikrunden til en flyveplads 1,5 km, fri af skyer og med flyvepladsen i syne.
I luftrum E er minimum sigtbarheden fortsat 5 km, og 1500 m horisontal afstand til skyer og 300 m (1000 FT) vertikalt.


d) AIC B 25/15. Dispensation fra BL 9-6 Ultralette Flyvemaskiner, samt BL 9-12 Ultralette Gyroplaner pkt. 8.2 FLYVEPERIODE. - Gældende fra 1.9.2015. - Indtil revision af BL 9-6, udgave 5 af 2.6.2008, samt BL 9-12, udgave 1 af 15.5.1995 finder sted, gives følgende dispensation til pkt. 8.2 i henholdsvis BL 9-6 og BL-9-12:

Se også siderne Nyttig Viden og Dispensation


UL Håndbogen:

Faneblad (slettet)

Del 100: Indledning

100 Forord

110 Indholdsfortegnelse                                        Opd.23.08.16

120 Kontrolliste over gældende sider                 Opdateret 12.06.17


125 Rettelsesregister                                             Opdateret 12.06.17

130 Adresselister                                                    Opdateret 12.06.17


140 UL-Håndbogen

150 Organisation, formål og arbejdsmåde        Opdateret 06.02.17

160 DULFU’s vedtægter                                         Opdateret 25.04.17


Del 200: Operationelle forhold

BL 9-6, Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner,

AIC B 37/12 Flyvning over byer

BL 7-15 “Særligt følsomme naturområder”


Del 300: Uddannelse

300 Uddannelse generelt

301 Definitioner

302 Organisation for uddannelsen og tilsyn hermed

310 Forudsætninger og krav om uddannelse

311 Grunduddannelse

312 Efteruddannelser

320 Uddannelser - forord

321 Teoretisk uddannelse              Opdateret 12.06.17

322 Praktisk uddannelse – herunder skolingsnormer klasse A og B

323 Udvidelse af andet certifikat – ej UL-certifikat

324 Uddannelse til passagertilladelse

325 Typeomskoling – generelt - flykategorisering - typekort - se "Føring af logbog og typekort"

326 Omskoling til ultralet søfly

327 Klasseomskoling

328 Periodisk Flyve Træning - PFT

330 Instruktøruddannelse.                                      Opdateret 15.03.17

Bilag til 330:

Bilag #01. Instruktørkursus – beskrivelse og målsætning for kandidater uden forudgående instruktørstatus     Opdateret 15.03.17

Bilag #02. Instruktørkursus – UL-instruktørrettighed til Flight Instructors og Førsteinstruktører – svævefly

Bilag #03. Kontrolskema for forberedelse i klubben til instruktøruddannelsen

331 PFT-instruktøruddannelse

332 Periodisk Flyve Træning for instruktører (PFT/UL-instruktør)

333 Kontrollantuddannelse

334 Flykontrollantuddannelse (materiel)

335 Uddannelse som luftfartsradiotelefonist

336 Uddannelse af klubbens uddannelsesansvarlige

337 Uddannelse af klubbens materielansvarlige

370 Administrative bestemmelser

371 Logbog og føring heraf - læs om føring af typekortet HER.

375 Indstilling af UL-pilot til godkendelse som instruktør

376 Indstilling af instruktør til godkendelse som PFT-instruktør

377 Indstilling af instruktør til godkendelse som kontrollant.


Bilag:

- Samtykkeerklæring til Trafik- og byggestyrelsen        NY  23.08.16

- Multiple choice prøve i BL 9-6 2008 udg.1. Er under revision for at afspejle nye bestemmelser (08.05.15).

- Prøve i luftfartøjs- og motorlære Jan 2009 udg.1.

- Svarark til Prøve i BL 9-6 og Luftfartøjs- og motorlære​Er under revision for at afspejle nye bestemmelser (08.05.15).

- Miniprøve: Teoripensum til EKS-1 Soloflyvning UL-fly

- Miniprøve: Teoriprøve til soloflyvning UL.fly

- Indstilling til UL-prøve – Grunduddannelse m/kontrolliste                 2015-07

- Indstilling til UL-prøve - UL rettighed på klasse A og B.                   2015-09

- Kontrolliste og dokumentoversigt til UL-prøve Grunduddannelse klasse A og B             2016-08

- Kontrolliste til UL-prøve – omskoling andet certifikat     2017-01


- PFT og praktisk prøve 2016-08           18.08.16

- Ansøgning om udstedelse/fornyelse/genudstedelse/udvidelse af UL-certifikat (TBST)

- Typeomskolingsskema med gennemgang af flyets håndbog Feb. 2010 2.udg.

- InstruktørindstillingDel 400: Materiel

400 Materiel generelt

410 Materielgodkendelse af UL-luftfartøjer

420 Flykontrol - flykontrollanter

425 Støjmåling af UL fly

430 Formularer vedrørende materiel Opdateret 13.06.16

430-1 Støjmålingsrapport

430-2 Flykontrollantrapport for ultralet flyvemaskine klasse A Opdateret 24.05.16

430-3 Flykontrollantrapport for ultralet flyvemaskine klasse B (nysyn)       21.09.16

430-4 Flykontrollantrapport for ultralet flyvemaskine klasse B (fornyelsessyn) Opdateret 24.05.16


430-5 Flyvetilladelse      Opdateret 27.10.16


430-6 Midlertidig flyvetilladelse      Opdateret 27.10.16


430-7 Midlertidig flyvetilladelse i forbindelse med importflyvning.     Opdateret 27.10.16


430-8 Skema til ansøgning om og tildeling af importflyvningstilladelse (udenlandsk registreret fly)

430-9 Skema til ansøgning om og tildeling af importflyvningstilladelse (midlertidig dansk registrering)

430-10 Udstyrsliste

430-11a Vejerapport Tomopol

430-11b Vejerapport Kern

430-12 Rapport om prøveflyvningsperiode

430-13 Skema til kontinuerlig vægt og balanceopfølgning.

430-14 AIC B 09/12 om dispensation for kravet om kontinuerlig nyttelast

440 Anvendelse af autobenzin i UL-luftfartøjer


Del 500: Diverse

500 Forside

510 Beflyvning af offentlige flyvepladser

520 Vejledning for afholdelse af stævner m.m. (BL 5-3)

530 Skolingspladser for UL-fly

530 s.2. Godkendelse af skolingspladser for UL-fly

540 Forholdsregler i forbindelse med havarier, hændelser og uheld,
herunder BL 5-40 "Meddelelsespligt i forbindelse med havarier og hændelser".

Rapport vedrørende havarier og hændelser og meddelelse til DULFU form4 Jan2016 (Dulfu Havarirapport) (08.01.16)

BL5-3 Bestemmelser om civile flyveopvisninger BL5-3A Bestemmelser om ændring af BL5-3

BL5-3B Bestemmelser om ændring af BL5-3


Del 600: Flyslæb

600 Forside

601 Anvendelse af ultralette fly klasse B til slæb af svævefly

Bilag 1 til 601: Tillægskrav for ultralette fly, udrustet til slæb af svævefly

Bilag 2 til 601: Dansk oversættelse af tysk baggrundsmateriale


Bilag 3 til 601: Anlage1_flyslæb_tyskeregler 2.


Del 700: Prisliste og kvalitetssikring

701 Prisliste                    Opd. 24.10.16


710 Kvalitetssikring af unionen og klubberne

Bilag 1: Skema til kvalitetssikring

Alle medlemmer af Dulfu er velkomne til at købe UL-Håndbogen - kontakt sekretariatet.

OBS: Læs først denne side


Dokumenter m.m.: (nogle af disse dokumenter mangler for tiden)


- Ansøgning om radiobevis (luftfartøj) 07.03.16

- Forslag til samejekontrakt for UL-fly

- Udkast til slutseddel ved køb af brugt UL-fly *)

- Ansøgning om tildeling af 24-bit ICAO adresse (Mode S og ELT) til ultralet
luftfartøj. Link direkte til Trafikstyrelsen (TRBS).

​- Anvendelse af reglerne i pkt.7.1.1.1 i BL 9-6 om Nationalitets- og identifikationabetegnelse.


- Prisliste pilotuddannelse (jan 2011)

- Checklister: se denne side.

- PPL(A) pensums gyldighed: Se Teoretical Knowledge Examination og "Vejledning til PPL teoriprøve 2015".

*) DULFUs bestyrelse har lavet et udkast til en slutseddel, som kan bruges i forbindelse med salg/køb af brugt fly i Danmark.
Der er lagt vægt på at medtage alt det, som bestyrelsen mener er vigtigt i forbindelse med sådan en handel, men det står
naturligvis den enkelte frit for at slette og/eller tilføje.
DULFU fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med brugen af slutsedlen.

Typekort
- Typekortet blev indført i sept.2012. Læs mere om typekortet HER.

Hæfter:
- UL Instruktøren 2005 er for tiden ikke tilgængelig på hjemmesiden.

​DULFU

Dansk UL-Flyver Union

Søparken 2, 

9440 Aabybro