UL Håndbogen:

Siden er opdateret 23.03.2020

​UL-håndbogen skal betragtes - og bruges - som et vigtigt værktøj og opslagsværk, i forbindelse med UL-flyvning. Vi har sikret, at den er tilgængelig for medlemmerne ved at medtage den på DULFUs hjemmeside, og vi bestræber os på, at den her til enhver tid er ajourført.


Da UL-Håndbogen er tilgængelig for alle medlemmer via hjemmesiden, skal medlemmer ikke nødvendigvis have adgang til Håndbogen i papirform.​

Download den samlede UL-Håndbog her. (13MB)        Opdateret 23.03.2020

Diverse dokumenter: Se nederst på siden.


Dispensationer fra og tilføjelser o.a. til UL Håndbogen:

AIC B 05/19

Ændring af krav til antallet af landinger og tidsramme for at medbringe passagerer i UL-fly

AIC B 07/17. Dispensation fra visse dele af BL 9-06.

Dansk Ultraletflyver Union (DULFU) har udtrykt ønske om at man, i

forbindelse med opnåelse af UL-certifikat, kan opfylde krav om teoretisk

uddannelse på andre betingelser end at gennemgå den teoretiske

uddannelse og eksamination til PPL(A).

AIC B 09/12 af 22.maj 2012: Mulighed for dispensation for krav i BL9-6 til minimum nyttelast på visse ultralette fartøjer. Se også siden Dispensation


AIC B 37/12: Generel dispensation fra forbud mod overflyvning af tæt bebyggede områder med visse luftfartøjer.

AIC B 22/15. Dispensation fra BL 9-6 Ultralette Flyvemaskiner, samt BL 9-12 Ultralette Gyroplaner pkt. 8.2 FLYVESIGTBARHED, gældende fra 1.8.2015.

Flyvning må foregå i sigtbarhed i henhold til BL 7-1 skema 5-1 (Forordning 932/2012 PART SERA) i luftrum G med sigtbarheder lavere end 5 km.
Dvs. 3 km/140 kts klar af skyer og med jordsigt, eller for luftfartøjer etableret i trafikrunden til en flyveplads 1,5 km, fri af skyer og med flyvepladsen i syne.
I luftrum E er minimum sigtbarheden fortsat 5 km, og 1500 m horisontal afstand til skyer og 300 m (1000 FT) vertikalt.


d) AIC B 25/15. Dispensation fra BL 9-6 Ultralette Flyvemaskiner, samt BL 9-12 Ultralette Gyroplaner pkt. 8.2 FLYVEPERIODE. - Gældende fra 1.9.2015. - Indtil revision af BL 9-6, udgave 5 af 2.6.2008, samt BL 9-12, udgave 1 af 15.5.1995 finder sted, gives følgende dispensation til pkt. 8.2 i henholdsvis BL 9-6 og BL-9-12:

Se også siderne Nyttig Viden og Dispensation


UL Håndbogen:

Faneblad (slettet)

Del 100: Indledning

100 Forord

110 Indholdsfortegnelse                                        Opdateret 23.03.2020

120 Kontrolliste over gældende sider                 Opdateret 23.03.2020


125 Rettelsesregister                                             Opdateret 23.03.2020

130 Adresselister                                                    Opdateret 23.03.2020


140 UL-Håndbogen

150 Organisation, formål og arbejdsmåde        Opdateret 06.02.17

160 DULFU’s vedtægter                                         Opdateret 25.04.17


Del 200: Operationelle forhold

BL 9-6, Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner,

AIC B 37/12 Flyvning over byer

BL 7-15 “Særligt følsomme naturområder”


Del 300: Uddannelse

300 Uddannelse generelt

301 Definitioner       Opdateret 04.07.17


302 Organisation for uddannelsen og tilsyn hermed       Opdateret 04.07.17


310 Forudsætninger og krav om uddannelse

311 Grunduddannelse        Opdateret 04.07.17


312 Efteruddannelser

320 Uddannelser - forord

321 Teoretisk uddannelse              Opdateret 07.03.19

322 Praktisk uddannelse – herunder skolingsnormer klasse A og B

323 Udvidelse af andet certifikat – ej UL-certifikat     Opdateret 04.07.17


324 Uddannelse til passagertilladelse

325 Typeomskoling – generelt - flykategorisering - typekort - se "Føring af logbog og typekort"      Opdateret 04.07.17

325 Bilag A   04.03.2019

326 Omskoling til ultralet søfly

327 Klasseomskoling      Opdateret 04.07.17


328 Periodisk Flyve Træning - PFT

330 Instruktøruddannelse.             Opdateret 21.01.2020

Bilag til 330:

Bilag #01. Udgået

Bilag #02. Instruktørkursus – UL-instruktørrettighed til Flight Instructors og Førsteinstruktører – svævefly

Bilag #03. Udgået


331 PFT-instruktøruddannelse

332 Periodisk Flyve Træning for instruktører (PFT/UL-instruktør)

333 Kontrollantuddannelse

334 Flykontrollantuddannelse (materiel)

335 Uddannelse som luftfartsradiotelefonist

336 Uddannelse af klubbens uddannelsesansvarlige

337 Uddannelse af klubbens materielansvarlige

370 Administrative bestemmelser

371 Logbog og føring heraf - læs om føring af typekortet HER.      Opdateret 04.07.17


375 Indstilling af UL-pilot til godkendelse som instruktør

376 Indstilling af instruktør til godkendelse som PFT-instruktør

377 Indstilling af instruktør til godkendelse som kontrollant.

380 Konvertering af udenlandske UL-certifikater til dansk UL-certifikat   Opdateret 21.01.2020Bilag:

- Bedømmelsesskema praktisk UL-prøve     Ny 02.05.18

- Samtykkeerklæring til Trafik- og byggestyrelsen        NY  23.08.16

- Multiple choice prøve i BL 9-6 2017 udg.4.                    Opdateret 05.12.17.

- Prøve i luftfartøjs- og motorlære Jan 2009 udg.1.

- Svarark til Prøve i BL 9-6 og Luftfartøjs- og motorlære​Er under revision for at afspejle nye bestemmelser (08.05.15).

- Miniprøve: Teoripensum til EKS-1 Soloflyvning UL-fly

- Miniprøve: Teoriprøve til soloflyvning UL.fly

- Kontrolliste til UL-prøve – omskoling andet certifikat     2017-01

- Kontrolliste til Grunduddannelse 2019-11


- PFT og praktisk prøve 2016-08           18.08.16

- Ansøgning om udstedelse/fornyelse/genudstedelse/udvidelse af UL-certifikat (TBST)

- Typeomskolingsskema med gennemgang af flyets håndbog Feb. 2010 2.udg.

- InstruktørindstillingDel 400: Materiel

400 Materiel generelt

410 Materielgodkendelse af UL-luftfartøjer

420 Flykontrol - flykontrollanter

425 Støjmåling af UL fly

430 Formularer vedrørende materiel Opdateret 13.06.16

430-1 Støjmålingsrapport

430-2 Flykontrollantrapport for ultralet flyvemaskine klasse A      Opdateret 29.10.19


430-3 Flykontrollantrapport for ultralet flyvemaskine klasse B (nysyn)       Opdateret 29.10.19


430-4 Flykontrollantrapport for ultralet flyvemaskine klasse B (fornyelsessyn) Opdateret 29.10.19


430-5 Flyvetilladelse      Opdateret 27.10.16


430-6 Midlertidig flyvetilladelse      Opdateret 27.10.16


430-7 Midlertidig flyvetilladelse i forbindelse med importflyvning.     Opdateret 27.10.16


430-8 Skema til ansøgning om og tildeling af importflyvningstilladelse (udenlandsk registreret fly)

430-9 Skema til ansøgning om og tildeling af importflyvningstilladelse (midlertidig dansk registrering)

430-10 Udstyrsliste

430-11a Vejerapport Tomopol

430-11b Vejerapport Kern

430-12 Rapport om prøveflyvningsperiode

430-13 Skema til kontinuerlig vægt og balanceopfølgning.

430-14 AIC B 09/12 om dispensation for kravet om kontinuerlig nyttelast

440 Anvendelse af autobenzin i UL-luftfartøjer

Bilag: Godkendelse af fly hvor propel afviger fra typecertificeringDel 500: Diverse

500 Forside

510 Beflyvning af offentlige flyvepladser

520 Vejledning for afholdelse af stævner m.m. (BL 5-3)

530 Skolingspladser for UL-fly

530 s.2. Godkendelse af skolingspladser for UL-fly

540 Forholdsregler i forbindelse med havarier, hændelser og uheld,
herunder BL 5-40 "Meddelelsespligt i forbindelse med havarier og hændelser".

Rapport vedrørende havarier og hændelser og meddelelse til DULFU form4 Jan2016 (Dulfu Havarirapport) (08.01.16)

BL5-3 Bestemmelser om civile flyveopvisninger BL5-3A Bestemmelser om ændring af BL5-3

BL5-3B Bestemmelser om ændring af BL5-3


Del 600: Flyslæb

600 Forside

601 Anvendelse af ultralette fly klasse B til slæb af svævefly

Bilag 1 til 601: Tillægskrav for ultralette fly, udrustet til slæb af svævefly

Bilag 2 til 601: Dansk oversættelse af tysk baggrundsmateriale


Bilag 3 til 601: Anlage1_flyslæb_tyskeregler 2.


Del 700: Prisliste og kvalitetssikring

701 Prisliste                    Opd. 07.03.19


710 Kvalitetssikring af unionen og klubberne

Bilag 1: Skema til kvalitetssikring

Alle medlemmer af Dulfu er velkomne til at købe UL-Håndbogen - kontakt sekretariatet.

OBS: Læs først denne side


Dokumenter m.m.: (nogle af disse dokumenter mangler for tiden)


- Ansøgning om radiobevis (luftfartøj) 07.03.16

- Forslag til samejekontrakt for UL-fly

- Udkast til slutseddel ved køb af brugt UL-fly *)

- Ansøgning om tildeling af 24-bit ICAO adresse (Mode S og ELT) til ultralet
luftfartøj. Link direkte til Trafikstyrelsen (TRBS).

​- Anvendelse af reglerne i pkt.7.1.1.1 i BL 9-6 om Nationalitets- og identifikationabetegnelse.


- Prisliste pilotuddannelse (jan 2011)

- Checklister: se denne side.

- PPL(A) pensums gyldighed: Se Teoretical Knowledge Examination og "Vejledning til PPL teoriprøve 2015".

*) DULFUs bestyrelse har lavet et udkast til en slutseddel, som kan bruges i forbindelse med salg/køb af brugt fly i Danmark.
Der er lagt vægt på at medtage alt det, som bestyrelsen mener er vigtigt i forbindelse med sådan en handel, men det står
naturligvis den enkelte frit for at slette og/eller tilføje.
DULFU fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med brugen af slutsedlen.

Typekort
- Typekortet blev indført i sept.2012. Læs mere om typekortet HER.

Kompendier til  undervisning:

NAVIGATION

Supplerende kompendie til undervisning
til UL-teori i tillæg til Flyvehåndbogen

Operationelle procedurer
for TMG og UL-fly

LUFTFARTSRET
Kompendie til undervisning til SPL-teori

METEOROLOGI
Supplerende kompendie til undervisning til SPL-teori som tillæg til Flyvehåndbogen

​DULFU

Dansk UL-Flyver Union

Søparken 2, 

9440 Aabybro

 man-tors 10-14    Tlf. 78 78 21 90 

E-mail: dulfu@motorflyvning.dk