Beretning fra Dulfu Ugen 2009:

En våd DULFU-uge på Arnborg.

Se Flemming Tibirkes billeder HER. (link brudt)

Der var store forventninger til DULFU-ugen på Svæveflyvecenter Arnborg.

Og bortset fra vejret, der over hele ugen viste sige fra sin mindre pæne side, var alle enige om, at forventningerne blev indfriet.

I drøftelser med ultraletunionen om muligheder for samarbejde havde svæveflyveunionen foreslået, at ultraletunionen lagde et ugearrangement på Arnborg. Det tog vi selvfølgelig mod med kyshånd.

Der var alt det, vi havde brug for . En fantastisk flyveplads placeret midt i Jylland, gode overnatnings- og spisemuligheder, benzintanke og mødefaciliteter. Og så er det et rigtig hyggeligt og dejligt sted.

Alt det gjorde, at vejret ikke ødelagde det hele.

Starten søndag, den 5. juli, var i flot vejr, og trods dårlige vejrudsigter for de følgende dage kom der den dag ca. 10 fly og 18 forventningsfulde piloter og ledsagende ægtefæller og hunde.

Allerede mandag tyndede det ud i kredsen, men typisk var der over ugen 6-12 fly om dagen.

Og selvom det langtfra var i det omfang, vi havde ønsket, så blev der fløjet så at sige alle dage. Der var nogle gode aftener og større og mindre tidsrum om dagen, hvor der kunne flyves.

Vi fik dog ikke gennemført de lidt længere flyvninger, der var planlagt i fortsættelse af workshops.

De enkelte workshops blev selvfølgelig gennemført - i centerets briefingrum.

Det var om mandagen et spændende indlæg af flyveleder Claus Knudsen fra Billund om flyvning i kontrolleret luftrum. Desværre kunne det ikke følges op af den planlagte tur gennem Billund CTR og landing i Skrydstrup – fulgt af evaluering af forløbet.

Og heller ikke den planlagte tur til Husum i Tyskland, som skulle være fortsættelsen af Freddy Adelvards velforberedte foredrag om planlægning af ture til udlandet, kunne gennemføres. Freddy krydsede ellers selv mellem CB’er for at komme frem fra Måløv og tilbage samme dag.

Tyve spørgsmål til ikke kun professoren, men professorerne, var der mulighed for onsdag aften, da John Carlsen og Lars Christensen stillede sig til rådighed med stor viden om henholdsvis teknik og sikkerhed og holdninger.

Onsdag og for en del også torsdag var der besøg af den tjekkiske producent af et nyt lavvinget UL-fly, Vampire. Trods udsigten til CB’ere rundt omkring i landskabet fik mange sig en tur i flyet.

Havde vejret onsdag, torsdag eller fredag været til længere ture, var de aflyste ture blevet gennemført der, men det blev de altså ikke.

Nogen kastede sig ud i det store gys og kunne ikke få armene ned igen bagefter. Det var de ca. 9 personer, der brugte den mulighed, der var for spintræning i svævefly.

Den afsluttende festmiddag om fredagen var velbesøgt og stemningen god.

Flyvningerne og opholdet blev gennemført med fin overholdelse af de fornuftige krav, centeret stiller. Det kan vi ikke mindst takke Mads Thomsen for. Han var den, der for ultraletunionen sørgede for løsning af små og store problemer på en god og fleksibel måde – og information blev løbende ajourført både på stedet og gennem daglige mail-nyhedsbreve.

Så mon ikke vi tør håbe på, at svæveflyveunionen også næste år tager imod os i Arnborg?

Det kunne måske endda gå hen og blive en tradition.

Hans Havsager

16.07.09​

​DULFU

Dansk UL-Flyver Union

Søparken 2, 

9440 Aabybro