Forsikringer

Opdateret 11.07.16 

11.07.16

- Sørg for at forsikringen er i orden - især ansvarsforsikringen!
Der har vist sig tilfælde, hvor flyets forsikring ikke har været i orden som foreskrevet.
Derfor må vi på det kraftigste opfordre til, at man tjekker sine forsikringsforhold og sørger for, at de er i orden.

I den forbindelse skal jeg igen henlede opmærksomheden på, at unionen ikke længere administrerer den ansvarsforsikring, som vi havde aftalt med Sirius/Beta.

Så der kommer ikke (længere) nogen påmindelse derfra.

Med venlig hilsen
Hans Havsager

19.03.16

Tilbud til alle DULFU's medlemmer

om forsikring af sine fly i Riskpoint.

DULFU indgik den 17. marts 2016 en aftale med Riskpoint om forsikring af UL-fly.
Det er et tilbud, som de enkelte medlemmer kan gøre brug af, hvis de vil, og som vi synes er attraktivt.

Samtidig har vi opsagt den særlige aftale, vi havde med Sirius (nu Beta) om administration af ansvarsforsikringer. Den ophører med udgangen af denne måned.

Det er alene en opsigelse af administrationsordningen, vi har afgivet. Det enkelte medlem kan lade sin forsikring blive i Sirius/Beta, og må ellers selv opsige den.

Riskpoint er et agentur, og selve de forsikringer, vi aftaler med dem under den nye ordning, bliver lagt i et forsikringsselskab (i London – Tokio Marine Kiln). Det er godt for sikkerheden, men det berører ikke det praktiske, for Riskpoint har selv kontakten til kunderne.

Det vil sige, at de på kontoret i København tegner forsikringerne, rådgiver og yder service og laver skadebehandling. Alt sammen på dansk og udført af et dansk team med stor erfaring i flyforsikring og skadebehandling.

Man kan enten tegne ansvarsforsikring (med passageransvar for 2-sædede fly) eller kasko- og ansvarsforsikring sammen.

DULFU deltager ikke i administrationen af denne ordning – der bliver tale om en direkte relation mellem medlem og Riskpoint.

Der indbygges i forsikringerne en klausul, der gør at vægten kun får betydning for forsikringsdækningen, hvis der påvises årsagssammenhæng mellem skade og flyets vægt på skadetidspunktet:

Ved overskridelse af MTOM ydes der ingen erstatning i forbindelse med skade. Dog kræves der kun vægtberegning, såfremt der kan påvises årsagssammenhæng mellem skaden og flyets vægt på skadetidspunktet.

Priserne ser sådan her ud:
Ansvar

1800 kr. p.a. for 1-sædet fly
2830 kr. p.a. for 2-sædet fly (incl. Passageransvar)

For kasko er priserne som de har været i Sirius, men med en rabat på 10%.

Efter skadefrit år i Riskpoint reduceres det følgende års kaskopræmie med 10% i forhold til normal præmie, jf. ovenfor. Denne bonusprocent forhøjes til 20, når/hvis antallet af DULFU-medlemmer med ansvarsforsikring eller ansvar/kasko under ordningen er på 100 eller derover.

De sidder klar i Riskpoint til at besvare jeres spørgsmål og modtage jeres bestillinger.

Downloads
I kan læse nærmere om Riskpoint på deres hjemmeside www.aviation-insurance.eu og i publikationer:

Se forsiden af GA Buyer Europe 8MB - Se "Din nye partner for Aviation forsikringer" -
Om Riskpoint, en ppt-præsentation

Mailadressen er aviation@riskpoint.eu.
Telefonnummeret er 4445 2122.

Bestillingsformular
Du kan finde bestillingsformular under www.aviation-insurance.eu og der finde formularen under Aviation assurance/download proposal form - eller klik der > Download proposal form (xls)

Hans Havsager

11.06.2007

Sommetider støder man på en forkert opfattelse af, hvad ansvarsforsikring er. Som ordet siger, dækker denne forsikring det erstatningsansvar, som luftfartøjschefen kan pådrage sig, hvis han ved flyvningen forvolder skade på andre eller andres ejendom...

Ansvarsforsikringen for et tosædet UL-fly dækker således det erstatningsansvar, piloten eventuelt pådrager sig over for tredjemand eller over for en passager i flyet. Det sidste omfatter også instruktørens ansvar over for en elev.
Ansvaret over for 3. mand er altid et objektivt ansvar - det foreligger altså selvom luftfartøjschefen kan siges at være skyld i skaden.

I forhold til en passager/elev er der objektivt ansvar op til knap en million - ansvar derudover baserer sig på, om skaden er forvoldt med vilje eller ved uagtsom handling.
Luftfartøjschefen (piloten, henholdsvis instruktøren) får således aldrig selv penge fra ansvarsforsikringen - der er netop ikke tale om en ulykkes- eller livsforsikring.

Og passageren/eleven får fra flyets ansvarsforsikring kun op til grænsen for det objektive ansvar - og derudover hvis der er noget at lægge luftfartøjschefen til last.

Vil man som luftfartøjschef selv være dækket, og vil passageren have en dækning, som er uafhængig af, om luftfartøjschefen har forset sig, skal man derfor have en ulykkes- eller livsforsikring, som dækker den slags tilfælde.

De fleste har ulykkes- og/eller livsforsikring, men det er vigtigt at nævne, at mange af disse direkte undtager tilfælde, hvor skaden sker under sportsflyvning og lignende. Vil man være sikker, skal man derfor tjekke sin police - og evt. (mod ekstrabetaling) aftale med sit forsikringsselskab, at man også er dækket under flyvningen.

Hans Havsager​​​

​DULFU

Dansk UL-Flyver Union

Søparken 2, 

9440 Aabybro

 man-tors 10-14    Tlf. 78 78 21 90 

E-mail: dulfu@motorflyvning.dk