Nyheder

22.02.18​

Dansk UL-Flyver Union indbyder til repræsentantskabsmøde:

Søndag den 18. marts 2018

.

Vedlagt - klik på nedenstående links:

Indkaldelse

Regnskab for 2017

Revisionspåtegning

Fuldmagt - NB! skal printes og medbringes til repræsentantskabsmødet.

Tilmelding til mødet skal ske til sekretariatet inden den 2. marts.

Årets UL-medlem
Vi opfordrer alle klubber til at komme med forslag til årets UL-medlem.
Har i en betydningsfuld person i klubben, som gør et godt stykke arbejde, så er I meget velkommen til at indstille personen til årets UL-medlem.

Forslag med navn og en beskrivelse af personens rolle i klubben, skal være sekretariatet i hænde inden den 2. marts.


Bestyrelsen vil kigge på de indkomne forslag og personen bliver kåret på repræsentantskabsmødet.

Med venlig hilsen

DULFU

17.01.18​

08-02-18

Albatros Uge31 tur.

Så er der åbnet op for tilmeldingen til årets flyveoplevelse.

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSctnSNbUnHJIJTYp…/viewform…

Håber at se jer alle til en fantastisk uge med masser af flyvning.

Bemærk at der tilmeldings- og betalingsfrist d. 20/2/2018.​

Klik her for programmet

Håber på- og glæder mig til at se jer til en fantastisk flyve uge.

Ps. Har bestilt godt vejr over europa i hele ugen

31.10.17

VL3-fly

Som I sikkert alle ved, havde vi desværre den 16. oktober et fatalt havari med et VL3-fly i nærheden af Holbæk – det eneste fly af typen, der er indregistreret i Danmark.

Havariet undersøges af politiet, bistået af vores havarigruppe. Og vi har ved kontakter med andre europæiske lande skaffet os viden om de – relativt mange – havarier, der har været med typen.

Vore undersøgelser er ikke færdige endnu, så vi ved ikke, hvad konklusionen på dem vil blive.

Men vi ved så meget, at resultatet KAN blive, at flyet bliver forbudt i Danmark.

Så hvis nogen af jer har overvejelser om at købe et fly af typen, vil vi advare imod at gøre det, før det er afklaret, om den har nogen fremtid i Danmark. Og det vil i givet fald være en god idé at rådføre sig med vores materielchef, Preben Bruhn Jensen, om det.

Hans Havsager

17.10.17

Det er med beklagelse at vi må meddele at DULFU medlemmerne

 Henrik Andersen og Ole Buus

omkom ved et havari med OY-9479 (VL3 Evolution) 

mandag eftermiddag 16/10 ved Audebo nord for EKHK.

De foreløbige undersøgelser tyder på at ulykken indtraf under øvelser i forbindelse med et PFT.

Vi udtrykker vores dybeste medfølelse med familierne til de to piloter.

DULFU

Flyvechefen

​​

27.07.17

Udsættelse af kravet om radio med frekvensadskillelse på 8,33 kHz

Kravet om brug af 8,33 kHz radio træder i kraft for både VFR og IFR operationer pr. 1. januar 2018 i hele Europa. Det skal i den sammenhæng bemærkes at Danmark, sammen med de øvrige nordiske lande, har søgt om undtagelse fra 8,33 kHz kravet for VFR operationer i det nedre luftrum. Hvorvidt vi får denne undtagelse, afgøres først når Eurocontrol har kørt simulator på alle de ønskede undtagelser.

Vi har for nogen tid siden hørt rygter om udsættelse af kravet om radio med frekvensadskillelse på 8,33 kHz og har også været i dialog med Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen, som oplyste at de arbejdede på en AIC herom.

Denne AIC er nu publiceret og betyder en udsættelse af kravet om 8,33 kHz radio frem til 2021 for:

- fly der udelukkende opererer VFR under FL 195 udenfor København TMA.

- fly der opererer VFR i København TMA i aktive svæveflyveområder.

Udsættelse af kravet bliver muligvis forlænget frem til 2023, afhængig af de network impact simuleringer der pågår.

Listen over frekvenser i AIC'en, er en liste over de jordstationer, som har fået udsættelse for 8,33 kHz.

Bemærk at der er krav om 8,33 kHz radio for alle flyvninger i Købehavn TMA, uanset hvilke frekvenser der benyttes.

Se AIC A 06/17 her

Præcisering - Udsættelse af kravet om radio med frekvensadskillelse på 8,33 kHz

I forlængelse af seneste nyhedsmail om kravet til 8,33 kHz radio, skal det præciseres at den liste over frekvenser, som er i AIC A 06/17, er en liste over de jordstationer, der har fået udsættelse for 8,33 kHz. kravet.

Bemærk at der er krav om 8,33 kHz radio for alleflyvninger i København TMA, uanset hvilke frekvenser der benyttes.

12.07.17

Kan man håndstarte en ROTAX 912?

Det er børnelærdom for alle ROTAX 912 brugere at motoren skal op i 220 omdrejninger før tændingsystemet giver gnist. Man kan da umuligt svinge propellen så hurtigt med hånden.

’Seeing is believing’

https://www.youtube.com/watch?v=-JUBrHYsh4E

Desværre kom en af vore UL-kolleger galt afsted for nogle dage siden da han, ved et uheld, fandt ud af at en ROTAX 912 godt kan håndstartes.

​Her er hans egen beretning:

Hej til alle
Som skrevet kom jeg til skade under et oliecheck på 9304. Er heldigvis stadig i besiddelse af alle hænder og fingre men dog med lidt rifter på stoltheden.
Under klargøring må jeg være kommet til at slå kontakterne for tænding til, således at da jeg tørner propellen med hænderne for at pumpe olie i beholderen, giver motoren et tøf, propellen hakker ned i mine hænder, slår dem derved væk, og motoren går derefter i gang.
Har brækket nogle knogler i hænderne og fået to flænger øverst på hånden, og det forventes ikke at der bliver mén af det.
Arbejdet er genoptaget, dog med skinner på begge hænder, så alting tager lidt længere tid end normalt

Skinnerne får jeg fornøjelse af de næste 4-5 uger
Dette er lagt op for at andre kan lære af mine fejl......jeg vil fremadrettet være mere påpasselig omkring pre flight.
Gert

Herfra skal der lyde en opfordring til alle om at være påpasselig og omhyggelige.

Med ønsket om ’a speedy recovery’ til Gert og 

’Blue skies & happy landings’ til alle.

Flyvechefen 

03.07.17​

Nu kan der tankes BP 91UL på EKRK.

Læs nedenfor hvordan du sparer 1,26 kr/l. i forhold til 100LL.

28.04.17

NAVIAIR har udgivet VFG'en i en samlet elektronisk udgave til download til din PC/Tablet/Phablet

NAVIAIR skriver:

Vi kan nu præsentere en nyhed på vores hjemmeside.
AIP Danmark, AIP Grønland, AIP Færøerne og VFG Danmark findes nu som en samlet PDF fil for hvert produkt.
Hver fil indeholder en samlet AIP/VFG inkl. gældende SUP og er med bogmærker. AIM vil sørge for at opdatere filen, hver gang der er AMDT, AIRAC AMDT eller en ny SUP.

Filens titel er blot "AIP" eller "VFG" og den ligger i den øverste mappe under den relevante AIP/VFG.
Du kan stadigvæk også finde AIP/VFG´en som enkelte kapitler.

Hent den her: VFG.pdf

11.04.17​

Naviair har begået en udmærket lille folder om forskellige sikkerheds aspekter til brug for VFR-piloter.

Download den her 

eller gå til aim.naviair.dk og kig under fanebladet "For VFR-piloter"

03.01.18

Redaktør til DULFUs nyhedsbrev og hjemmeside.

Desværre måtte vi jo sige farvel til Piet Regeur i slutningen af 2016.

I mange år havde han været vores fantastiske redaktør af nyhedsbrevet og webmaster for hjemmesiden.

Jeg har fået at vide, at det også i forhold til hjemmesiden var redaktør, han var.

Helt fint for mig – go’ var han under alle omstændigheder!

Men nu mangler vi altså en redaktør af nyhedsbrevet og hjemmesiden.

Der vil være andre, der tager sig af det tekniske.

Derfor vil vi meget gerne vide, om der i medlemskredsen er nogen, der vil påtage sig denne opgave som redaktør.

Som det er tilfældet med hensyn til alle andre medlemmer, der laver et stort arbejde for at vi kan flyve godt og billigt som UL-piloter, er hvervet ulønnet. Men vedkommende får sine omkostninger dækket, og vi sørger for det nødvendige IT-udstyr.

Interesserede bedes henvende sig til mig herom på mailadressen hhavsager@gmail.com, meget gerne med lidt information om viden og erfaring på området.

Er der spørgsmål, der skal afklares, svarer jeg gerne på mailen eller på telefonnummer 60214348.

Med venlig hilsen

og med ønsket om godt nytår

Hans Havsager

FLYV er et fagmagasin for alle med interesse for flyvning, og målgruppen er bredere, end man umiddelbart skulle forestille sig. Artiklerne kommer derfor omkring mange forskellige emner inden for sportsflyvning, kommerciel flyning, svæveflyvning, militærflyvning, kunstflyvning, ballonflyvning, modelflyvning, faldskærmsudspring og lign.
Siderne indeholder en variation af reportager, portrætter, tests af nyt udstyr samt lister over kommende events i både ind- og udland.
Magasinet demonstrerer med
tydelighed, at mange vidt forskellige mennesker interesserer sig for flyvning!

Læs mere HER - Læs også om FLYV på sin Facebook-side.

UL-Håndbogen
er opdateret 15.03.18

​Siden Tekniske meddelelser
     er opdateret 10.05.17.


Siden Tekniske Tips
​er opdateret
21.09.17

​Hvor skal vi flyve hen?
www.fly-in.dk

16.10.18

Rapporten vedrørende havariet med 

OY-9479 

kan hentes og læses her.

DULFU undersøgelse OY-9479

​01.11.17

Jabiru har udgivet et 'service letter' :

Alcohol, Lead, Compression

Ratio: Fuel Guidance

 

Meget interessant læsning, også for de der ikke flyver (med) Jabiru.

31.10.17​

Service bulletin fra ICP og Sune.

Den drejer sig om udskiftning af “Tourque Tube SC162”, der er monteret i Savannah med 2 styrepinde.

Gælder ikke i fly med "Y" Stick

læs mere her

Kontakt evt. Digidan for mere info.

 

27.07.17

Det officielle dronekort

På DMU og AOPA's opfordring har Naviair nu sat ringe om de fleste private flyvepladser på det officielle dronekort, så dronefører gøres opmærksommme på at der væsentlig flere flyvepladser end blot de offentlige godkendte flyvepladser.
Klik her

12.07.17

Desværre bliver der ikke noget EU-tilskud til 8.33-radioer.

Som det fremgår af nedenstående link til juli-nyhedsbrevet fra IAOPA-Europa, bliver der alligevel ikke noget tilskud til radioer med frekvensadskillelse på 8.33 kHz.

Klik nedenfor for at læse IAOPAs nyhed

Unfortunately, there won’t be any EU funding for the 8.33 conversion

Desværre

Hans Havsager

10.05.17

Trafik, Bygge og Boligstyrelsen (TBBST) har, efter ønske fra DULFU, offentliggjort: 

AIC B 07/17. Dispensation fra visse dele af BL 9-06. 

Denne AIC dispenserer således at teoriprøver til UL-certifikat nu kan afvikles i DULFUs eget regi. 

Kig under UL-Håndbogen eller 

Klik her for at læse AIC'en

10.05.17

Til alle flykontrollanter

Ved syn af en Jabiru viste det sig at rorforbindelserne var tæt på at miste forbindelsen.​

Læs mere under Tekniske meddelelser

OBS!

​Bemærk også bulletin om skift af vingebolte.

04.05.17

Nyt om 600kg. sagen.

Hans Havsager har i samarbejde med Tafik-, Bygge- og  Boligstyrelsen, lavet en lille rapport om 'frem- og sagsgangen' i DULFUs bestræbelser på, i samarbejde med søsterorganisationer i Europa, at få hævet UL vægtgrænserne i EASAs kommende Basisforordnings annex 1. 

Læs den her (det er tunge sager).

12-05-16

Mulighed for rabat ved anskaffelse af SkyDemon

Som led i samarbejdet mellem DMU og DULFU har DMU nu arrangeret det sådan, at DULFUs medlemmer er omfattet af den rabatordning, DMU har med SkyDemon.

Den normale pris på dette fantastiske GPS-program er ca. 1350 kr. for det første år og ca. 800 kr. for følgende år (prisen er afhængig af kursen på pund). For det får man et meget velfungerende program, hvor kortmaterialet opdateres mindst en gang om måneden, og som løbende forbedres.

Rabatten er 30% på betalingen for første år, altså ca. 980 kr. i stedet for ca. 1350 kr.

Rabatten forudsætter 8 ordrer af gangen. Derfor kan der være nogen ventetid, før man får sit program med rabatten.

I kan se nærmere om programmet her: http://www.skydemon.aero/

Programmet bestilles gennem Fællessekretariatet.

Med venlig hilsen

Hans Havsager

​12.07.16

Sørg for at forsikringen er i orden - især ansvarsforsikringen! Der har vist sig tilfælde, hvor flyets forsikring ikke har været i orden som foreskrevet. 

Derfor må vi på det kraftigste opfordre til, at man tjekker sine forsikringsforhold og sørger for, at de er i orden.

mvh

Hans Havsager


​04-04-16

Ansvarsforsikring

​Som nævnt gælder den aftale, som DULFU havde lavet med Sirius (nu Beta) om administration af ansvarsforsikring, ikke længere. De pågældende forsikringer havde udløb 31. marts. I den forbindelse skal jeg hermed minde de berørte om, at de selv er ansvarlige for, at de fortsat har ansvarsforsikring.

Hans Havsager

​DULFU

Dansk UL-Flyver Union

Søparken 2, 

9440 Aabybro

 man-tors 10-14    Tlf. 78 78 21 90 

E-mail: dulfu@motorflyvning.dk