Nyheder

15.02.17

15.02.17

AGD Consulting aps & Aviation group Denmark 

har udgivet Airshow Calendar 2017

En kalender med internationale airshows

Hent den her

​15-02-17

Nye AIC B er publiceret.

Naviair har hermed fornøjelsen af, at orientere om, at der netop er udsendt 2 nye AIC B:

AIC B 03/17. Krav til flyvesigtbarhed for Speciel VFR-flyvning ved krydsning af en kontrolzone, jf. SERA.5010 c)


AIC B 04/17. Generhvervelse af pilot-radiocertifikater. 

- klik her

12.02.17

Dette maleri af Ole Fick (se denne) blev købt på udstilling i Musikkens Hus i Helsingør og afhentet på udstillingen søndag d.4.9.2016

Pris med ramme kr.3000

Billedet illustrerer meget godt afslutningen på 24 års UL-flyvning. F-16 flyene er ved at blive udrangeret af det danske flyvevåben og erstattes måske af F-35.

Ham i sofaen har prøvet alt muligt i dansk UL-Flyvning. Været formand, materielansvarlig og uddannelsesansvarlig og instruktør og PFT-instruktør i flyveklubben Albatros og er nu også udrangeret ;-)

Dog ophørte den praktiske flyvning onsdag 21.12.2005 da en blodåre sprang bag hans højre øje.

Medical blev indsendt og aldrig rigtigt forsøgt generhvervet.

Piets tanker 05.09.2016

​Til alle Piets gode – gamle legekammerater!

Tak for jeres deltagelse i ”PIETs FARVEL”

Tak for kram og krans!

Mange gode tanker

Fra Mia – Mette - Nina

09.01.17

Timeregistrering for 2016


Til alle ejere af registrerede UL-fly i Danmark.

Ifølge unionshåndbogen er vi forpligtiget til at fremskaffe årlige havaristatistikker på UL området. Dertil har vi brug for at indsamle timer og landinger for alle UL-fly (ikke piloter) registreret i Danmark.

Denne meddelelse sendes kun ud via medlemsinfo. De materielansvarlige i klubberne har et medansvar, i at sikre, at alle flyejere i klubberne får indsendt timer og landinger for alle fly i klubben, også dem som unionen ikke er på email med via denne service.

Det er enkelt at registrere online ved brug af link herunder. Dertil skal du blot bruge flyets rejsedagbog og finde det antal hele timer og landinger der er noteret for 2016.

Når du registrerer skal du finde dit/dine fly på listen. Findes dit fly ikke på listen, kan det skyldes det er afmeldt i løbet af 2016. Så skal du vælge den øverste mulighed på listen ”Fly er ikke på liste” og under besked kan du skrive registreringsnummeret.

Det er også vigtigt at registrer 0 timer og 0 landinger for fly der ikke har været i luften i 2016.

Hvis flyet har skiftet ejer i 2016, er det kun den sidste ejer der skal registrere (men med timer og landinger for hele 2016).

Alle timer og landinger for 2016 skal være registreret inden den 30. januar 2016.

Link til registreringsskema (klik her)

Har du spørgsmål til registrering kan du kontakte Anders Jørgensen på tlf. 31330543


Mvh
DULFU

03.01.17

Redaktør til DULFUs nyhedsbrev og hjemmeside.

Desværre måtte vi jo sige farvel til Piet Regeur i slutningen af 2016.

I mange år havde han været vores fantastiske redaktør af nyhedsbrevet og webmaster for hjemmesiden.

Jeg har fået at vide, at det også i forhold til hjemmesiden var redaktør, han var.

Helt fint for mig – go’ var han under alle omstændigheder!

Men nu mangler vi altså en redaktør af nyhedsbrevet og hjemmesiden.

Der vil være andre, der tager sig af det tekniske.

Derfor vil vi meget gerne vide, om der i medlemskredsen er nogen, der vil påtage sig denne opgave som redaktør.

Som det er tilfældet med hensyn til alle andre medlemmer, der laver et stort arbejde for at vi kan flyve godt og billigt som UL-piloter, er hvervet ulønnet. Men vedkommende får sine omkostninger dækket, og vi sørger for det nødvendige IT-udstyr.

Interesserede bedes henvende sig til mig herom på mailadressen hhavsager@gmail.com, meget gerne med lidt information om viden og erfaring på området.

Er der spørgsmål, der skal afklares, svarer jeg gerne på mailen eller på telefonnummer 60214348.

Med venlig hilsen

og med ønsket om godt nytår

Hans Havsager

Hvad sker der hvor?? 

Se www.fly-in.dk/

19.10.16

Demise of CAMit Aero Engines

Jabiru North America Admin October 13, 2016

The following open letter to the Jabiru fleet was received from Jabiru Aircraft PTY LTD staff on October 13, 2016, and details the impact of the recent closing of CAMit Aero Engines in Bundaberg, Australia.

Dear Jabiru Fleet,

Unfortunately, CAMit, who has been a prime supplier of Jabiru machined parts and who recently started making their own engine based on the Jabiru engine, are reported to have closed and receivers appointed.

​We had been concerned for some time......Read more.

14.10.16

VIDEO: De danske fly - Det fatale styrt - afsnit 5

Kramme & Zeuthen udvikler militærflyet KZ10 til den danske stat. Men to uforklarlige styrt får alvorlige konsekvenser for flyfabrikken, mens amerikanerne begynder at forære fly væk. Dette er femte og sidste afsnit af dokumentarfilmen om den danske flyfabrik Kramme & Zeuthen, 

13.10.16

VIDEO: De danske fly - Katastrofen rammer fabrikken - afsnit 4:

Efter Anden Verdenskrig sætter de danske flypionerer fuld fart på flyproduktionen. Med 300 medarbejdere er målet egentlig masseproduktion. Men så sker katastrofen.

​12.10.16

VIDEO: De danske fly - 2. Verdenskrig truer produktionen - afsnit 3

De danske flypionerer stifter med succes Skandinavisk Aero Industri, som skal bygge fly til civilt brug. Men så besætter tyskerne landet.


11.10.16

VIDEO: De danske fly - afsnit 2

To pionerer drømmer om at opbygge en flyindustri i Danmark. De har i deres fritid bygget to velflyvende fly – KZ1 og KZ 2. Men de mangler penge til at realisere drømmen.

10.10.16

- VIDEO: De danske fly - Afsnit 1
I fem afsnit fortæller vi (Ingeniøren) i denne uge historien om to ambitiøse mænd, der i flyvningens ungdom ville bygge fly til almindelige mennesker. Velkommen til eventyret om Kramme & Zeuthen. ​Klik her for mere.

FLYV er et fagmagasin for alle med interesse for flyvning, og målgruppen er bredere, end man umiddelbart skulle forestille sig. Artiklerne kommer derfor omkring mange forskellige emner inden for sportsflyvning, kommerciel flyning, svæveflyvning, militærflyvning, kunstflyvning, ballonflyvning, modelflyvning, faldskærmsudspring og lign.
Siderne indeholder en variation af reportager, portrætter, tests af nyt udstyr samt lister over kommende events i både ind- og udland.
Magasinet demonstrerer med
tydelighed, at mange vidt forskellige mennesker interesserer sig for flyvning!

Læs mere HER - Læs også om FLYV på sin Facebook-side.

Bliv medlem af Dulfu: klik her


​Siden Tekniske meddelelser
     er opdateret 06.11.16.


Siden Tekniske Tips
​er opdateret 16.11.16

15.02.17

​Referat af bestyrelsesmøde 04.02.17 er lagt i arkiv under  'Om DULFU'


24.01.17

ROKADE i DULFUs bestyrelse

På det i forgangne weekend netop afholdte bestyrelsesseminar skete der en lille rokade i DULFUs bestyrelse.

Således er Frank Nielsen fremover eventchef med følgende portefølje:

Det årlige DULFU træf

Flyveopvisninger

Åbent hus arrangementer

+ evt. + evt. + evt.

Helge Hald har overtaget rollen som uddannelseschef med nedenstående opgaver:

Grunduddannelse, typeomskolinger, klasseomskolinger og i øvrigt andre forhold der knytter sig til certifikatrettigheder.

Instruktørkurser

Kontrollantkurser (ikke Flykontrollantkurser, der sorterer under materielchefen)

Miljøsager

Klik og læs mere her

20.12.16

Kære DULFU medlemmer.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

DULFUs bestyrelse arbejder løbende på at forbedre forholdene for UL flyvning i Danmark i et godt og tillidsfuldt samarbejde med Trafik- og Byggestyrelsen. Det er ikke altid vi får vores ønsker opfyldt – heller ikke i denne søde juletid, men vi arbejder tålmodig videre.

I det forløbne år har vi arbejdet intens på at få hævet MTOM for UL fly til 600 kg. og en tomvægt på 350 kg. Vægtgrænsen på 450 kg for UL fly er besluttet i EU, og kan kun ændres i EU regi. Ændring af MTOM er i øjeblikket til forhandling i EU, og vi håber og tror og arbejder på forhøjelsen af MTOM for UL fly i Danmark/Europa.

I løbet af marts måned 2017 vil vi afholde nogle temamøder i Jylland på Fyn og Sjælland, hvor vi vil orientere nærmere om bestyrelsens arbejde – herunder ændring af MTOM og kvalitetssikring af klubberne m.v.

Godt nytår til jer alle og flyv sikkert.

Per Horn

DULFUs Bestyrelse.

​​​


​1​6.11.16

Er der støj på din VHF radio?
​Så skyldes det måske hverken din radio, antennen eller noget helt tredje.

​Olav Poulsen har skrevet en teknisk guide

​Se mere under Tekniske Tips

​Piet er død.

Desværre ikke uventet, men rigtig trist er meddelelsen om,

at Piet Regeur døde i går, 25 november.

Bortset fra hans nærmeste er der nok ikke mange, der vidste, at han i længere tid har haft en alvorlig kræftsygdom.

Som det nu var Piets natur fortsatte han under sin sygdom det enestående arbejde, han lavede som webmaster for DULFU og som redaktør af unionens nyhedsbrev.

Til stor glæde og nytte for os alle sammen lagde han alt ud til os om flyvning og selvfølgelig især UL.

Og til det sidste var han i stand til at berige sine skrifter med de mange glimt af den helt specielle og underfundige humor,

som han mestrede.

Det medvirkede alt sammen til, at vi har en afholdt hjemmeside og et nyhedsbrev, som næsten alle unionens medlemmer

står som modtagere af.

Tabet af Piet er selvfølgelig størst for familien, men for klubben Albatros vil tabet af det varme og nærværende menneske, som Piet var, være stort. Desværre tillod hans helbred ham i en del år ikke at flyve selv, men det hindrede ikke, at han gerne deltog i klubbens arrangementer, hvor hans bidrag til debatten

var velkomne og respekterede.

Vi vil alle savne ham.

Æret være hans minde.

DULFU

H.H


​0​6.11.16

​Vigtig bulletin vedr. ATEC Zephyr

​Se mere under Tekniske meddelelser

09.10.16


Det annoncerede instruktørkursus i weekenden 15-16 oktober har vi desværre måttet udsætte til afholdelse senere. 2/3 af lærerkræfterne er blevet beordret til andre opgaver.


Ny dato for afholdelse af kurset bliver  i weekend'en d. 26.+27. november 2016.
Kurset afholdes på Svæveflyvecenter Arnborg.
Nærmere oplysninger udsendes direkte til tilmeldte deltagere.

Med venlig hilsen
f. Frank Nielsen

Helge Hald18.10.16

Referatet fra bestyrelsesmødet den

11.09.16 ligger nu på hjemmesiden

under

Om os/Om Dulfu (Vedtægter og Referater)

12-05-16

Mulighed for rabat ved anskaffelse af SkyDemon

Som led i samarbejdet mellem DMU og DULFU har DMU nu arrangeret det sådan, at DULFUs medlemmer er omfattet af den rabatordning, DMU har med SkyDemon.

Den normale pris på dette fantastiske GPS-program er ca. 1350 kr. for det første år og ca. 800 kr. for følgende år (prisen er afhængig af kursen på pund). For det får man et meget velfungerende program, hvor kortmaterialet opdateres mindst en gang om måneden, og som løbende forbedres.

Rabatten er 30% på betalingen for første år, altså ca. 980 kr. i stedet for ca. 1350 kr.

Rabatten forudsætter 8 ordrer af gangen. Derfor kan der være nogen ventetid, før man får sit program med rabatten.

I kan se nærmere om programmet her: http://www.skydemon.aero/

Programmet bestilles gennem Fællessekretariatet.

Med venlig hilsen

Hans Havsager

​12.07.16

Sørg for at forsikringen er i orden - især ansvarsforsikringen! Der har vist sig tilfælde, hvor flyets forsikring ikke har været i orden som foreskrevet. 

Derfor må vi på det kraftigste opfordre til, at man tjekker sine forsikringsforhold og sørger for, at de er i orden.

mvh

Hans Havsager


​04-04-16

Ansvarsforsikring

​Som nævnt gælder den aftale, som DULFU havde lavet med Sirius (nu Beta) om administration af ansvarsforsikring, ikke længere. De pågældende forsikringer havde udløb 31. marts. I den forbindelse skal jeg hermed minde de berørte om, at de selv er ansvarlige for, at de fortsat har ansvarsforsikring.

Hans Havsager

11-05-16

Mandatory bulletin fra ATEC og som gælder alle ejere af Zephyr og Faeta.

En grim ulykke i Norge, forårsaget af en uoriginal airbox der er eftermonteret, har afstedkommet denne bulletin fra Atec.

Har du denne airbox monteret, skal den kontrolleres inden næste flyvning.

Se vedhæftet bulletin

​30-04-16

Flyvepladsguiden har fået egen hjemmeside.

Flyveplads Guiden giver informationer til GA piloter i Danmark. Den har detaljerede oplysninger om flyvepladser, herunder landing / anflyvning og taxi kort, bane længder, position af vind pose, restriktioner og andre oplysninger for at gøre din rejse nemmere.

Dækker også små private flyvepladser.​

​21-04-16

Ny publikation fra Naviair "VFR Pilot info", Denne information er udarbejdet for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret indtrængen i luftrum.

Du kan hente publikationen HER. Also available in English.

​DULFU

Dansk UL-Flyver Union

Søparken 2, 

9440 Aabybro