Nyheder

Siden Tekniske meddelelser er opdateret 22.07.16

Hvad sker der hvor?? Se www.fly-in.dk/

04-07-16

​Søndag d. 28. august 2016

Vi holder åbent hus på Sæby Flyveplads !

Sæby flyveplads huser i dag Sæby Flyveklub og Nordjysk

Svæveflyveklub. Vi er desværre blevet opsagt af lodsejeren, hvilket kan resultere i, at vi må forlade pladsen ved udgangen af 2017. Vi kæmper dog en hård kamp for at få lov til at blive, og vi har ikke tænkt os at give

op uden kamp. Derfor er det utroligt vigtigt for os, at så mange som muligt vil bakke op om dette arrangement og vise os støtte.

Der vil være aktiviteter for store og små, så kom og vær med til en dag i flyvningens tegn.

I forbindelse med Åbent Hus arrangementet bliver der også afholdt et Mini-Rally. (Yderligere info samt tilmelding senere)

Hold øje med programmet på EKSA.dk samt på Facebook og i den Nordjyske lokalpresse.

Sæby Flyveplads (EKSA), Understedvej 150, 9300 Sæby


Læs mere HER 

​12-07-16

- I forbindelse med VSK sommerlejr 2016 inviterer Vejle Svæveflyveklub alle landets prægtige mænd og kvinder til at gribe sine prægtige flyvende maskiner (med eller uden motor) og komme på besøg på Hammer Svæveflyveplads.

​Der er både tilbud på flyvetur i svævefly og brasede kartofler​.

FLY INN onsdag d. 27/7. Se indbydelse her​.

"Menneskets ældste drøm om at kunne flyve kommer renest og smukkest til udtryk via svæveflyvning" (men derefter kommer UL-flyvning)vejlehammerflyinncomp

​​

FLYV er et fagmagasin for alle med interesse for flyvning, og målgruppen er bredere, end man umiddelbart skulle forestille sig. Artiklerne kommer derfor omkring mange forskellige emner inden for sportsflyvning, kommerciel flyning, svæveflyvning, militærflyvning, kunstflyvning, ballonflyvning, modelflyvning, faldskærmsudspring og lign.
Siderne indeholder en variation af reportager, portrætter, tests af nyt udstyr samt lister over kommende events i både ind- og udland.
Magasinet demonstrerer med
tydelighed, at mange vidt forskellige mennesker interesserer sig for flyvning!

Læs mere HER - Læs også om FLYV på sin Facebook-side.

Bliv medlem klik her

​Bemærk!

Sekretariatet holder lukket i uge 31.

15-06-16

Referatet fra bestyrelsesmødet den 21.05.16 ligger nu på hjemmesiden under Om os/Om Dulfu (Vedtægter og Referater)

12-05-16

Mulighed for rabat ved anskaffelse af SkyDemon

Som led i samarbejdet mellem DMU og DULFU har DMU nu arrangeret det sådan, at DULFUs medlemmer er omfattet af den rabatordning, DMU har med SkyDemon.

Den normale pris på dette fantastiske GPS-program er ca. 1350 kr. for det første år og ca. 800 kr. for følgende år (prisen er afhængig af kursen på pund). For det får man et meget velfungerende program, hvor kortmaterialet opdateres mindst en gang om måneden, og som løbende forbedres.

Rabatten er 30% på betalingen for første år, altså ca. 980 kr. i stedet for ca. 1350 kr.

Rabatten forudsætter 8 ordrer af gangen. Derfor kan der være nogen ventetid, før man får sit program med rabatten.

I kan se nærmere om programmet her: http://www.skydemon.aero/

Programmet bestilles gennem Fællessekretariatet.

Med venlig hilsen

Hans Havsager

​12.07.16

Sørg for at forsikringen er i orden - især ansvarsforsikringen! Der har vist sig tilfælde, hvor flyets forsikring ikke har været i orden 

som foreskrevet.

Derfor må vi på det kraftigste opfordre til, at man tjekker sine forsikringsforhold og sørger for, at de er i orden.

mvh

Hans Havsager


​04-04-16

Ansvarsforsikring

​Som nævnt gælder den aftale, som DULFU havde lavet med Sirius (nu Beta) om administration af ansvarsforsikring, ikke længere. De pågældende forsikringer havde udløb 31. marts. I den forbindelse skal jeg hermed minde de berørte om, at de selv er ansvarlige for, at de fortsat har ansvarsforsikring.

Hans Havsager

11-05-16

Mandatory bulletin fra ATEC og som gælder alle ejere af Zephyr og Faeta.

En grim ulykke i Norge, forårsaget af en uoriginal airbox der er eftermonteret, har afstedkommet denne bulletin fra Atec.

Har du denne airbox monteret, skal den kontrolleres inden næste flyvning.

Se vedhæftet bulletin

​30-04-16

Flyvepladsguiden har fået egen hjemmeside.

Flyveplads Guiden giver informationer til GA piloter i Danmark. Den har detaljerede oplysninger om flyvepladser, herunder landing / anflyvning og taxi kort, bane længder, position af vind pose, restriktioner og andre oplysninger for at gøre din rejse nemmere.

Dækker også små private flyvepladser.​

​21-04-16

Ny publikation fra Naviair "VFR Pilot info", Denne information er udarbejdet for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret indtrængen i luftrum.

Du kan hente publikationen HER. Also available in English.

​DULFU

Dansk UL-Flyver Union

Søparken 2, 

9440 Aabybro