logo
logo
logo 
 ultralightmarket1a

 

 

Seneste nyt:


08.02.16
Repræsentantsskabsmødet 2016 finder sted på Dalum Landbrugsskole lørdag den 19. marts kl.10
01.02.16

Vi beklager at måtte meddele, at den nyansatte medarbejder i Fællessekretariatet, Linette Muus, har opsagt sin stilling til fratræden den 31. januar d.å.

Som bekendt var det tanken, at Linette var den, der primært skulle tage sig af DULFU-opgaver. Men samtidig lagde alle 3 parter i sekretariatet – DMU, DULFU og AOPA – stor vægt på den værdi, der lå i et tæt samarbejde mellem Merete, som leder af sekretariatet, og Linette om alle opgaver, så de begge til enhver kunne løse alle opgaver. På den måde ville betjeningen af medlemmerne stort set være upåvirket af ferie, sygdom mv.

Linette gik til opgaverne med krum hals og stor dygtighed, men delte i realiteten ikke den nævnte opfattelse af nødvendigt samarbejde.

Det kunne hverken de 3 organisationer eller Merete, som leder, leve med, og det gjorde, at Linette valgte selv af sige op.

Det er beklageligt, men vi er omvendt glade for, at det sker så tidligt i Linettes ansættelse.

Sekretariatet er i gang med – og meget tæt på – at ansætte en afløser for Linette, og det er vores fælles vurdering, at betjeningen af medlemmerne vil fortsætte på mindst samme høje niveau, som hidtil.

Med venlig hilsen
Hans Havsager31.01.16
Søndag d.31. januar blev det sidst udsendte Medlemsinformation (#05/16) sendt ud per email til medlemmerne af Dulfu. Hvis du som medlem af Dulfu ikke har modtaget denne informaiton, kan det skyldes flere ting - f.eks. at din emailadresse er forkert eller at din postkasse er fyldt op med emails. Skriv til webredaktøren på   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  hvis du som medlem af Dulfu ønsker at modtage Medlemsinformation.

13.12.15
Nye regler om restriktionsområder. Trafik- og Byggestyrelsen har udgivet en ny udgave af BL 7-20, der omhandler forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder.
I den nye udgave af BL 7-20 har Trafik- og Byggestyrelsen ajourført de danske restriktionsområder.
To områder er nedlagt, ét nyt er oprettet og syv områder er omklassificeret fra fareområder (D) til restriktionsområder (R). Endelig har seks eksisterende områder fået ændret udstrækning.

06.09.15
AIC B 25/15. Dispensation fra BL 9-6 Ultralette Flyvemaskiner, samt BL 9-12 Ultralette Gyroplaner pkt. 8.2 FLYVEPERIODE. - Gældende fra 1.9.2015. - Indtil revision af BL 9-6, udgave 5 af 2.6.2008, samt BL 9-12, udgave 1 af 15.5.1995 finder sted, gives følgende dispensation til pkt. 8.2 i henholdsvis BL 9-6 og BL-9-12:
15.09.15
Flyvning i tusmørke.

Med AIC B 15/15 af 22. april 2015 fik vi i dispensation fra BL 9-6, så vi kunne flyve dels i tusmørke, dels i definerede vejrminima.

For flyvningen i tusmørke var der anført specifikke krav mht. antikollisionslys og navigati-onslys.

I henhold til de nye, såkaldte SERA-regler gælder disse krav om lys imidlertid ikke læn-gere, idet natten der er defineret som tidsrummet fra tusmørkets afslutning om aftenen til tusmørkets begyndelse næste dag. Dagen kan således siges at gå fra tusmørkets begyn-delse om morgenen til tusmørkets afslutning om aftenen.

På den baggrund blev AIC B 22/15 af 28. august 2015 udsendt. Den gav imidlertid det ind¬tryk, at der ikke længere var nogen dispensation mht. tusmørke.

Det er Trafik- og Byggestyrelsen opmærksom på, og meget snart udkommer der en ny AIC B om tusmørket. Den vil så indeholde dispensation for dette forhold, mens AIC B 22/15 indeholder dispensationen mht. flyvning i vejrminima.

Styrelsen har over for os bekræftet, at det ikke har været hensigten at fjerne dispensationen i AIC B 15/15 for så vidt angår den del, der omfatter tusmørke, og at denne dispensation også skal ses i lyset af SERAs definition af natten.

Vi har således – også indtil den nævnte nye AIC B meget snart kommer – lov til at flyve i tusmørke uden lys. 

At det så er en god idé, at flyet er udstyret med i hvert fald antikollisionslys, er en helt anden sag.


Hans Havsager


30.06.15
Det midlertidige certifikat er tilbage, men i en ny version.
Dette betyder, at der er en lille rettelse til ul-håndbogen.
Gyldigheden af det midlertidige certifikat er nu 8 uger, men kan kun bruges i Danmark.

Venlig hilsen
Dagmar Skov
Sekretariatet
 
 

 facebook5             byvejr dag1a               dulfulogo1     
                                      DMI                              KlubberVelkommen til....


 

1: Er du interesseret i at blive medlem af
Dulfu og lære at flyve ultralet - så tryk her
for at få flere informationer om uddannelsen.

2: Begivenheder/undervisning   -  opdateret 09.01.16
3: Flyvesikkerhed
4: Instruktørseminarer 
5: Klubber
6: NOTAM
7: Tekniske meddelelser  -  opdateret 14.12.15  
8: UL-flyregisteret
9: UL-Håndbogen & Dokumenter m.m.  -  opd. 05.11.15
 

   


  

 

  


FLYV er et fagmagasin for alle med
interesse for flyvning, og målgruppen
er
bredere, end man umiddelbart
skulle forestille sig. Artiklerne kommer
derfor
omkring mange forskellige
emner inden for sportsflyvning,
kommerciel flyning,
svæveflyvning,
militærflyvning, kunstflyvning,
ballonflyvning, modelflyvning,

faldskærmsudspring og lign.
Siderne indeholder en variation af
reportager,
portrætter, tests af nyt
udstyr samt lister over kommende
events i både ind- og
udland.
Magasinet demonstrerer med
tydelighed, at mange vidt forskellige
mennesker interesserer sig for flyvning!

Læs mere HER -
Læs også om FLYV på sin Facebook-side.
 FLYVDec15a       

 
 


 


 
 

DULFU - Dansk UL-Flyver Union | Søparken 2 | 9440 Aabybro | Tlf. 78 78 21 90 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!