Nyheder

Siden Tekniske meddelelser er opdateret 17.09.16. 

Siden Tekniske Tips er opdateret 03.08.16

Hvad sker der hvor?? Se www.fly-in.dk/

​​

​​

18.09.16

Pandekage-flyv-ind på Revninge (Pannkosh) søndag den 25. September 2016 - fra kl. 10:00

​Hver sidste søndag i måneden er der Åbent Hus (Pandekage Flyv-Ind)

på Revninge syd for Kerteminde

​Kom og mød flyvevennerne og få en flyversnak - bedst mellem 10 og 15.

18.09.16

Bill Esker invented the name WUFI which stands for World Ultralight Fly In. Ultralight might make you think that you don't belong there if you fly a soaring airplane like a paraglider, a hangglider or a sailplane. No! You are very welcome. With ultralight, we refer to the lightweight, low budget, very basic airplanes. ALL AIRPLANES BELOW CLASS PPL ARE WELCOME....but anyway......

29.08.16

Käre venner,


Tirsdag 30 august er det sidste FLYVEFISK i Höganäs- ESMH, Sverige.

Vi håber at ni har mulighed att komme.

Mange tak for i år og velkomne 30 mai 2017 !!!

MEGET VELKOMNE !!

Hilsen
NORDV. SKÅNES FLYGKLUBB
Jan-Eric Persson

​​

15.08.15

Horsens flyveklub holder "Åbent hus" den første lørdag i måneden fra maj til oktober, hvor alle flyinteresserede har mulighed for at se de forskellige fly med base i Raarup, snakke med medlemmerne, møde instruktørerne, og høre om mulighederne for at blive pilot.
Klubhuset er åbent fra kl 10:00 hvor der er fælles kaffe og rundstykker.

28.07.16

Hver torsdag på Pøl Flyveplads - ​husk der er klubaften hver torsdag , med grill og hyggelig snak om flyvning og alt muligt andet. Alle er velkomne

Læs mere

FLYV er et fagmagasin for alle med interesse for flyvning, og målgruppen er bredere, end man umiddelbart skulle forestille sig. Artiklerne kommer derfor omkring mange forskellige emner inden for sportsflyvning, kommerciel flyning, svæveflyvning, militærflyvning, kunstflyvning, ballonflyvning, modelflyvning, faldskærmsudspring og lign.
Siderne indeholder en variation af reportager, portrætter, tests af nyt udstyr samt lister over kommende events i både ind- og udland.
Magasinet demonstrerer med
tydelighed, at mange vidt forskellige mennesker interesserer sig for flyvning!

Læs mere HER - Læs også om FLYV på sin Facebook-side.

Bliv medlem af Dulfu: klik her

Som DMU og Dulfu medlem kan du få rabat på SkyDemon licens.

Læs mere her - Vi har 7 bestillinger

Der mangler kun 1 nu. 

Kontakt:

Motorflyvningens

Fællessekretariat

15-06-16

Referatet fra bestyrelsesmødet den 21.05.16 ligger nu på hjemmesiden under Om os/Om Dulfu (Vedtægter og Referater)

12-05-16

Mulighed for rabat ved anskaffelse af SkyDemon

Som led i samarbejdet mellem DMU og DULFU har DMU nu arrangeret det sådan, at DULFUs medlemmer er omfattet af den rabatordning, DMU har med SkyDemon.

Den normale pris på dette fantastiske GPS-program er ca. 1350 kr. for det første år og ca. 800 kr. for følgende år (prisen er afhængig af kursen på pund). For det får man et meget velfungerende program, hvor kortmaterialet opdateres mindst en gang om måneden, og som løbende forbedres.

Rabatten er 30% på betalingen for første år, altså ca. 980 kr. i stedet for ca. 1350 kr.

Rabatten forudsætter 8 ordrer af gangen. Derfor kan der være nogen ventetid, før man får sit program med rabatten.

I kan se nærmere om programmet her: http://www.skydemon.aero/

Programmet bestilles gennem Fællessekretariatet.

Med venlig hilsen

Hans Havsager

​12.07.16

Sørg for at forsikringen er i orden - især ansvarsforsikringen! Der har vist sig tilfælde, hvor flyets forsikring ikke har været i orden som foreskrevet. 

Derfor må vi på det kraftigste opfordre til, at man tjekker sine forsikringsforhold og sørger for, at de er i orden.

mvh

Hans Havsager


​04-04-16

Ansvarsforsikring

​Som nævnt gælder den aftale, som DULFU havde lavet med Sirius (nu Beta) om administration af ansvarsforsikring, ikke længere. De pågældende forsikringer havde udløb 31. marts. I den forbindelse skal jeg hermed minde de berørte om, at de selv er ansvarlige for, at de fortsat har ansvarsforsikring.

Hans Havsager

11-05-16

Mandatory bulletin fra ATEC og som gælder alle ejere af Zephyr og Faeta.

En grim ulykke i Norge, forårsaget af en uoriginal airbox der er eftermonteret, har afstedkommet denne bulletin fra Atec.

Har du denne airbox monteret, skal den kontrolleres inden næste flyvning.

Se vedhæftet bulletin

​30-04-16

Flyvepladsguiden har fået egen hjemmeside.

Flyveplads Guiden giver informationer til GA piloter i Danmark. Den har detaljerede oplysninger om flyvepladser, herunder landing / anflyvning og taxi kort, bane længder, position af vind pose, restriktioner og andre oplysninger for at gøre din rejse nemmere.

Dækker også små private flyvepladser.​

​21-04-16

Ny publikation fra Naviair "VFR Pilot info", Denne information er udarbejdet for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret indtrængen i luftrum.

Du kan hente publikationen HER. Also available in English.

​DULFU

Dansk UL-Flyver Union

Søparken 2, 

9440 Aabybro